Valeo

Welcome to the Valeo Group

Please select your country

korporátní webové stránky

map
Scroll to see the Czech Republic website

Inovace ve skupině Valeo

Skupina Valeo investuje do technologií a lidského kapitálu pro vytváření inovativních produktů a řešení, které budou základem pro budoucí vozidla – tedy pro vozidla, která budou intuitivní a propojená, autonomní, energeticky efektivní, přístupná všem a respektující životní prostředí.

Integrovaná řešení

Prostřednictvím výzkumu a vývoje usiluje Valeo o to, aby byla městská mobilita bezpečnější a udržitelnější tím, že vyvíjí a navrhuje:

  • Ekologická řešení, která snižují spotřebu pohonných hmot a emise skleníkových plynů (např. CO₂)
  • Intuitivní řešení, která zabraňují nehodám a zlepšují zážitek z jízdy

Výsledkem těchto inovací je systém Hybrid4All, náše elektrické turbodmychadlo, naše technologie dálkově ovládaného parkování Park4U™ Remote, virtuální klíč Valeo InBlue™ a mnohé další.

Systém virtuálních klíčů Valeo InBlue™

1:31

Zákaznicky orientovaný

Předvídáme a reagujeme na budoucí požadavky a očekávání spotřebitelů prostřednictvím pravidelných hloubkových a lokalizovaných průzkumů po celém světě. To nám umožňuje přizpůsobit se specifickým potřebám různých trhů a poskytovat našim zákazníkům produkty „na míru“ s přidanou hodnotou na vysoce konkurenčních trzích.

 

Inovace ve spolupráci

Rozvíjíme řešení spolupráce prostřednictvím průmyslových a akademických partnerství s univerzitami a jinými automobilovými hráči. To vedlo k novým zkušenostem a poznatkům, ke snížení nákladů na vývoj a k mnoha celosvětově probíhajícím výzkumným projektům.