Valeo

Welcome to the Valeo Group

Please select your country

korporátní webové stránky

map
Scroll to see the Czech Republic website

Právní informace

PRÁVNÍ PODMÍNKY

Vyžadované informace jsou nezbytné pro vaši registraci. V souladu se zákonem „Informatique et Liberté*“ č. 78-17 z 6. ledna 1978, máte právo přístupu, úpravy a mazání vašich osobních údajů.

Tato stránka byla otevřena společností VALEO pouze pro informační účely. Údaje, zveřejněné na této stránce, ani jejich části, nesmí být použity pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti VALEO.

Tato stránka obsahuje prezentaci a vlastní obsah a jako celek tvoří intelektuální vlastnictví, patřící společnosti VALEO a jako takové jsou chráněné v současnosti platnými zákony. Kopírování a/nebo napodobování ať už celku nebo částí této stránky nesmí být prováděno bez předchozího písemného souhlasu společnosti VALEO.

Obchodní značka VALEO, logo VALEO a také používané slogany, pokud to není uvedeno jinak, jsou registrovanými obchodními značkami. Veškeré reprodukování, používání a/nebo upravování, prováděné bez předchozího písemného souhlasu společností VALEO, zakládá skutkovou podstatu zasahování do autorských práv.

Výkresy, fotografie, obrázky, texty, video sekvence s nebo bez zvuku a ostatní dokumenty, umístěné na současných internetových stránkách, jsou předmětem průmyslového a/nebo intelektuálního vlastnictví dle zákona a jako takové jsou vlastnictvím společnosti VALEO nebo třetí strany, která poskytla společnosti VALEO omezené povolení je používat.

Je zakázáno jejich reprodukování, upravování, překlad a/nebo transformace, ať už celku nebo částí nebo jejich přenos na jiné internetové stránky.

Tyto položky se smí kopírovat pro soukromé účely. Reprodukování těchto položek, ať už celku nebo jejich částí, je bez předchozího písemného souhlasu společnosti VALEO zakázáno s výjimkou těch, které jsou vytvořené pro potřeby tisku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem této politiky ochrany osobních údajů (“Charta”) je vás informovat o tom, jak společnost Valeo, a société anonyme (akciová společnost) se sídlem 43, rue Bayen 75017 v Paříži, registrovaná v pařížském obchodním rejstříku pod číslem 552 030 967 (“Valeo”, “my” nebo “naše”) shromažďuje o vás osobní údaje (“Osobní údaje”) na webových stránkách www.valeo.com (“Webová stránka”) když vstupujete nebo používáte webovou stránku.

I. Jak jsou Osobní údaje shromažďovány?

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány tehdy, když si prohlížíte nebo používáte webové stránky a služby, které tyto stránky poskytují ( “Služby”).

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány:

 • přímo vámi, když vyplňujete formuláře nebo poskytujete vaši e-mailovou adresu na webových stránkách včetně toho, kdy žádáte o práci ve skupině Valeo, přihlásíte se o e-mailové zasílání, kontaktujete nás a vstupujete do služby Valeo Medialibrary Services nebo používáte soukromou část akcionářů;
 • s vaším souhlasem, pokud je platný, když prohlížíte nebo používáte naše webové stránky pomocí cookies. Pro více informací navštivte, prosím, naší Sekci V Charty.

Odmítnutí poskytnout určité osobní údaje může omezit vaše používání webových stránek a jejich funkcionalit a služeb, pokud jsou osobní údaje nutné pro jejich používání.

II. Jaké osobní údaje jsou shromažďovány?

Valeo shromažďuje pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro účely, popsané níže (porovnej Sekce III Charty).

Za podmínek, specifikovaných touto chartou, může Valeo shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

 • titul (Pán, Paní, Slečna, Dr., Ing., atd.), jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo
 • profesní informace (dosažený stupeň vzdělání, požadovaná pozice, zkušenosti, jazykové znalosti, osobní údaje obsažené ve vašem životopise a motivačním dopisu, atd.), a
 • informace o tom, jakým způsobem přistupujete na webové stránky nebo je používáte (“Informace o uživateli”). Informace o uživateli mohou zejména obsahovat typ prohlížeče, operační systém, zobrazené stránky, délku používání a předchozí prohlížené stránky, město a zemi, kde bydlíte nebo ostatní automatické jedinečné identifikátory zařízení (“Identifikátor zařízení”) týkající se počítače, mobilního zařízení, technologie nebo ostatních zařízení (kolektivně nazývané “Zařízení”) které používáte pro přístup k webovým stránkám. Identifikátor zařízení obsahuje číslo, automaticky přidělené vašemu zařízení při vašem přístupu na webové stránky nebo jejich servery, které naše počítače používají k identifikaci vašeho zařízení. Cookies jsou technologie, používané na webových stránkách pro shromažďování Informací o uživateli včetně Identifikátoru zařízení. Používání cookies společností Valeo je popsáno v Sekci V této Charty.

III. Proč jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Valeo shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje pouze pro následující účely:

 • administrativa a technické řízení webových stránek, jejich funkcionalit a služeb,
 • měření návštěvnosti webových stránek pro získání informací o návštěvnících stránek,
 • pro uspokojení vašich požadavků v závislosti na Službách, které jste si vyžádali:
  • pro zpracování a řízení vašich žádostí o místo ve Skupině Valeo
  • odeslání e-mailového upozornění vám s informací o Skupině Valeo
  • pro poskytnutí služeb a funkcionalit, nabízených v soukromé části akcionářů: pro odeslání určené dokumentace, periodicky nebo automaticky, pro odeslání eNewsletteru o současných událostech ve Skupině Valeo
  • pro odeslání upozorňovacích e-mailů novinářům
  • pro zpracování otázek, komentářů a ostatních požadavků, které se přejete provést tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách
  • pro poskytování služby Valeo Medialibrary Service a
 • pro sdílení určitého obsahu webových stránek na sociálních sítích.

IV. Kdo dostane vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům:

 • Zaměstnancům Valeo a jejich poskytovatelům služeb, pověřených řízením a hostováním webových stránek a jejich služeb
 • Oddělení lidských zdrojů Valeo ke zpracování žádostí o práci a
 • poskytovatelům služeb, kteří řídí cookies, popsané v Sekci V, pokud jsou jejich cookies akceptovány.

Valeo nebude předávat jakékoliv vaše osobní údaje mimo Evropskou unii. Jediné případy, kdy se bude provádět předání, jsou ty, které vzniknou z používání cookies, v souladu se Sekcí V níže.

V. Jaké jsou používány cookies a pro jaké účely?

Cookies, používané společností Valeo a jejich účely jsou následující:

 • session cookies pro usnadnění vašeho prohlížení webových stránek a/nebo vašeho používání služeb;
 • Google Analytics, služba analýzy webových stránek, poskytovaná společností Google Inc. (“Google”) pro měření návštěvnosti webových stránek;
 • sociální tlačítka, jako je tlačítko “like” Facebooku nebo “logo” Twitteru, aby bylo možné sdílet obsah webových stránek na sociálních sítích.

VI. Jaké jsou zajištěna opatření pro bezpečnost a soukromí?

Přístup k takovýmto údajům bude mít pouze personál společnosti Valeo, který provádí své odpovídající práce ve Valeu a pro účely, popsané výše.

VII. Jak uplatňovat vaše práva přístupu, úpravy a odpor?

Pokud si přejete mít přístup, modifikovat, opravit nebo vymazat jakékoliv vaše osobní údaje, které jsou nepřesné nebo staré, nebo předmět ke zpracování vašich osobních údajů z legitimních důvodů, můžete kontaktovat naše oddělení Valeo Group Communications – Digital Department, 43 rue Bayen, 75017 Paříž, Francie.

VIII. Aktualizace Charty

Valeo si vyhrazuje právo kdykoliv upravovat tuto Chartu. Budete informováni o jakékoliv podstatné úpravě této Charty pomocí “aktualizačního” upozornění s datem takovéto aktualizace.

IX. Definice cookie

Cookie je textový soubor, umístěný ve vašem počítači, když navštívíte webovou stránku nebo se díváte na reklamu. Jeho cílem je shromažďovat informace o vašem prohlížení a odesílat vám služby, upravené na míru podle vašeho zařízení (počítač, mobilní telefon nebo tablet). Cookies jsou řízené vaším webovým prohlížečem.

X. Jak deaktivovat cookies?

Vždy si můžete vybrat, když chcete znemožnit přístup těchto cookies. Váš prohlížeč může být nastaven tak, aby vás upozornil na cookies, které jsou uložené ve vašem počítači, a zeptal se vás, zda je přijímáte nebo ne. Cookies můžete přijmout nebo odmítnout případ od případu nebo je zakázat. Připomínáme vám, že toto nastavení může změnit váš přístup k našemu obsahu a službám, které vyžadují používání podmínek cookies. Pokud je váš prohlížeč nakonfigurován pro odmítání všech cookies, nemůžete si užívat některé naše služby. Pro realizaci vašich očekávání pomocí cookies změňte, prosím, nastavení vašeho prohlížeče a berte v úvahu účel cookies.

Internet Explorer
V prohlížeči Internet Explorer klikněte na tlačítko Nástroje a pak klikněte na Možnosti internetu.Ve všeobecné tabulce ve složce Historie prohlížení klikněte na Nastavení. Klikněte na tlačítko Prohlížené soubory.

Firefox
Jděte do tabulky nástrojů prohlížeče a vyberte Options menu
V okně, které se zobrazí, vyberte Soukromí a klikněte na Zobrazovat Cookies

Safari
Ve vašem prohlížeči zvolte Edit> Preferences menu.
Klikněte na Bezpečnost.
Klikněte na Zobrazovat Cookies.

Google Chrome
Klikněte na ikonu v menu Nastavení.
Výběr možností.
Klikněte na tabulku Pokročilé a jděte do sekce Soukromí.
Klikněte na tlačítko Zobrazovat Cookies.