Valeo

Welcome to the Valeo Group

Please select your country

korporátní webové stránky

map
Scroll to see the Czech Republic website

Mobilita budoucnosti

Jak se změní zvyky řidičů zítřka? V důsledku stále rostoucí světové populace a městských aglomerací hledají lidé dopravní řešení, která jim usnadní život. Řešení, která snižují dopravní zácpy v našich městech a respektují vzduch, který dýcháme. Propojená vozidla, která se bezproblémově integrují s našimi zařízeními a zároveň zvyšují bezpečnost na silnicích. Ekonomické volby, které nám dávají radost a svobodu při jízdě. Díky neustálé inovaci a technologickému rozvoji, ale také kvalitním službám na trhu náhradních dílů, se Valeo zavázalo rozvíjet tato řešení a formovat budoucnost mobility.

Vize intuitivního řízení skupiny Valeo

01:46
Guillaume Devauchelle
Viceprezident pro inovaci a vědecký rozvoj

Autonomní automobily sníží riziko kolize na jednu miliardtinu, zatímco dnes je 90 % nehod způsobeno lidskou chybou. Stejně tak se řidiči budou muset naučit, jak mají být těmito vozidly přepraveni. Celý proces učení tedy ještě stojí před námi.

Vytvoření technologie pro budoucí řidiče

Protože populace roste a vyvíjí se, budeme muset čelit novým výzvám mobility. Městské oblasti se rozšiřují a dopravní zácpy v nich narůstají. Se stále více vozidly sdílejícími komunikace je nutné zvýšit bezpečnost řidičů a cestujících. Existuje stále větší potřeba najít ekologická řešení pro zvyšující se hladiny znečištění ovzduší a emisí hluku. Lidé se ale také snaží optimalizovat svou dopravu prostřednictvím řešení na vyžádání, sdílení vozidel, a to vše za pokud možno nízké ceny.

Naše vize automobilu budoucnosti

Ve skupině Valeo si představujeme, jak by mělo auto zítřka vypadat. Inovujeme denně a navrhujeme řešení, která vytváří automobily budoucnosti:


Čistější:
s nižšími emisemi CO2 a spotřebou paliva

 


Příjemné pro řidiče:

zajišťující potěšení z jízdy pro uživatele

 

Bezpečnější:
snížení počtu nehod způsobených lidskou chybou

 

Intuitivní:
prostřednictvím systémů asistence při řízení, které nabízejí řidiči inteligentní technologie, jako je detekce překážek a jiných vozidel a plně automatizované parkování; rozhraní člověk-stroj (HMI), která splňují a předvídají potřeby řidičů tím, že zlepšují interakci mezi vozidlem, řidičem a okolním prostředím

Propojené:
umožňuje vozidlům komunikovat se svým okolím a okolní infrastrukturou a umožňuje komunikaci mezi automobily prostřednictvím zvýšené mobilní konektivity a telematiky


Autonomní:
technologie, která řidiči umožní zvolit automatizované jízdní a parkovací možnosti, pokud to podmínky dovolují (např. při dopravní zácpě), což mu umožní dělat během jízdy jiné věci


Na vyžádání:
svoboda prostřednictvím sdílení nebo pronájmu vozidel

 

Řešení skupiny Valeo pro budoucí mobilitu

Naše technologie a produkty odrážejí naše chápání budoucích výzev a naší vizi budoucí mobility.

  • Valeo Stop-Start systém automaticky vypne motor, když je vozidlo v klidu, což přináší úsporu paliva při jízdě v městském provozu až o 15 %.
  • Náš systém Hybrid4All činí hybridní technologii dostupnou a snižuje spotřebu paliva až o 15 %.
  • Náš systém Valeo InBlue™ rozpozná chytrý telefon nebo chytré hodinky řidiče, odemkne auto a umožní řidiči, aby ho nastartoval. To je zvláště užitečné pro sdílení automobilů v přeplněných městech.
  • Valeo Mobius™ je plně digitální a propojené rozhraní pro automatizované vozidlo usnadňující přechodové fáze mezi manuálním a automatickým režimem
  • Systém parkovací asistence Park4U Remote™ umožňuje vzdálené parkování vozidla přes chytrý telefon