Valeo

Welcome to the Valeo Group

Please select your country

korporátní webové stránky

map
Scroll to see the Czech Republic website

Naše nákupní strategie

Nákupní strategie skupiny Valeo je jednoduchá: hledání nejvíce konkurenceschopných, inovativních a nejvýkonnějších dodavatelů. Důsledně zkoumáme každého nového dodavatele s využitím přístupu k celkové kvalitě a inovacím prostřednictvím našich vnitřních procesů, mezi které patří mimo jiné řádné finanční záznamy, přísné dodržování našeho kodexu etického chování obchodního partnera a spolupráce při auditech hodnocení.  

Rozvíjíme úzká partnerství s těmi, kteří se podle naších kritérií dostávají na vrchol, a hodnotíme naše partnery spravedlivě a pravidelně při týdenních schůzkách.

Klademe přísné požadavky na všechny naše dodavatele a zapojujeme je do procesu neustálého zlepšování, abychom dodržovali nejvyšší standardy na celém světě, včetně:

  • Rychlé odezvy
  • Rychlého řešení záručních problémů
  • Pozitivního přístupu

Confident businessmen and businesswomen sitting and working on tablet during a meeting. Business people sitting around the desk in a meeting and watching digital tablet. Portrait of happy colleagues looking at laptop screen in office.

Vybíráme nejlepší dodavatele a zajistíme, aby se zavázali k neustálému zlepšování pomocí:

  1. Rigorózních výběrových procesů díky našim výkazům nástrojů EVAL a výborům pro přidělování obchodních příležitostí
  2. Kvalifikačních systémů, které zahrnují procesní audity a systémy schvalování produktů
  3. Průběžného sledování, které kategorizuje dodavatele pomocí matrixu pro hodnocení výkonu a dotazníku pro preferované dodavatele

Zde zjistíte naše všeobecné nákupní podmínky pro jednotlivé země.

 

Pozitivní spirála

Na každém kroku na této cestě zajišťujeme praktickou nákupní strategii zavedením následujících klíčových procesů.

Kvalita a servis

Naše nákupní strategie se zaměřuje na udržení nejvyšší kvality výstupních produktů, procesů a služeb. To znamená nulové nehody a nulové PPB (vadné části na miliardu) u všech produktů. Od nových dodavatelů se očekává, že napoprvé včas zašlou prvotní vzorky. Kromě toho požadujeme od všech našich dodavatelů 100% servisní úroveň a nulové logistické incidenty.

Konkurenceschopnost

Aby společnost Valeo zůstala konkurenceschopná, musí neustále usilovat o snížení nákladů jak na materiály, tak na komponenty. Domníváme se, že s námi naši dodavatelé uzavřou spojenectví a pomohou nám nalézt nové způsoby, jak snížit náklady. To je důvod, proč se od našich dodavatelů očekává, že budou jednat dle konzistentních plánů produktivity, které zahrnují všechny možné potenciální nástroje.

Pokročilá technologie

Naši dodavatelé nám pomáhají udržet konkurenční výhodu poskytováním nejmodernějších technologií, které lze využít v našich projektech. Integrujeme dodavatele designu již od začátku vývoje projektu a zajistíme splnění projektových cílů a cílů QCDI (kvalita, náklady, dodávka a inovace). Tyto cíle jsou sdíleny v našich recenzích dodavatele designu již ve fázi nabídky.

 

Etika a její dodržování v oblasti nákupu

Společnost Valeo dodržuje nejvyšší standardy etiky, integrity, obchodního chování a standardů udržitelného rozvoje. Naši obchodní partneři musí dodržovat všechny platné zákony, předpisy a zásady. Aby dodavatelé plně porozuměli našim očekáváním, jsou povinni:

 

Odpovědný zdroj

Od roku 2012 jsme zajistili dodržování požadavků americké komise pro cenné papíry a burzy týkající se obchodu a využívání konfliktních nerostů*, které usilují o ukončení násilných konfliktů v Demokratické republice Kongo a okolních zemích, které jsou částečně financovány tímto obchodem.

Proto požadujeme, aby všichni naši dodavatelé:

  1. Dodržovali Dodd-Frank Wall Street Reform Act z roku 2010
  2. Vyplnili šablonu CMRT a vratili ji Valeo

* „Konfliktní nerosty“ se týkají zlata, cínu, tantalu, wolframu, derivátů kasitetu, kolumbum-tantalitu a wolframu, které mohou být potřebné k vývoji určitých produktů.