Valeo

Welcome to the Valeo Group

Please select your country

korporátní webové stránky

map
Scroll to see the Czech Republic website

Naši zaměstnanci

Jako zodpovědný globální zaměstnavatel, který je přítomen ve 33 zemích, je strategie lidských zdrojů skupiny Valeo součástí její politiky udržitelného rozvoje a zaměřuje se na rozvoj lidského kapitálu, zdraví a bezpečnost na pracovišti, angažovanost zaměstnanců, zajištění příjemného pracovního prostředí, akvizice nových talentů a podporu diverzifikace.

Valeo zaměstnanci
ke konci roku 2018

139

národností

32 %

všech zaměstnanců jsou ženy

30,3 %

zaměstnanců je mladších 30 let

367

vyslaných zaměstnanců do 31 zemí

1 151

zaměstnanců má status technického experta*

3 276

zaměstnanců se zdravotním postížením

* Zaměstnanec se statusem technického experta má status manažera s přídavnou technickou odpovědností a poskytuje podporu pro vývoj nových produktů a vývoj nových průmyslových procesů.

Akvizice talentů, jakož i rozvoj a udržení interních talentů jsou hlavními prioritami skupiny Valeo a jsou životně důležité pro naši strategii růstu. Podporujeme rozvoj našich zaměstnanců na jejich plný potenciál prostřednictvím individuálních rozvojových plánů a nabízíme další možnosti pro vnitřní a mezinárodní mobilitu. Více než 4 500 inženýrů a manažerů mělo v roce 2018 prospěch z akcí v oblasti kariérního rozvoje. Usilovně pracujeme na budování silné značky zaměstnavatele po celém světě prostřednictvím zpětné vazby zaměstnanců a na programu Well-Being at Work (zajištění příjemného pracovního prostředí).

Linkedin-logo
Sledujte náše LinkedIn kariérní stránky

 

Zdraví a bezpečnost na pracovišti

Prostřednictvím externích systematických auditů a průběžného hodnocení bezpečnosti usilujeme o zajištění prostředí bez úrazů díky splnění vysokých zdravotních a bezpečnostních standardů pro zaměstnance.

Loajalita

Podporujeme sociální dialog s cílem kultivovat adaptabilitu prostřednictvím pracovních porad a formálních orgánů zastupujících zaměstnance a odbory.

Firemní kultura, která oceňuje rozmanitost

Valeo pevně věří v důležitost a význam širší diverzifikace na všech úrovních a ve všech profesích v rámci společnosti, a to nejen jako otázku společenské odpovědnosti, ale také jako nástroj výkonnosti. Zachováváme diverzifikaci s cílem zaujetí, integrování a udržení nových inženýrů a manažerů.

V rámci skupiny chápeme a využíváme důsledky diverzifikace při využívání řešení mobility, například vytvářením pracovních skupin pro digitalizaci a udržitelnost napříč všemi zeměmi.

Klíčovým faktorem udržitelného růstu je bez pochyb diverzifikace, která je nedílnou součástí kultury skupiny Valeo. Aktivně prosazujeme:

  • Genderovou diverzifikaci – podpora silné přítomnosti žen na všech úrovních naší organizace
  • Diverzifikaci zdravotně postižených – podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením
01_Our_Employes_Disability_Diversity_001

Počet zaměstnanců Valeo se zdravotním postižením po celém světě (přímé zaměstnání)

  • Generační diverzifikaci – podpora prostředí, ve kterém mohou spolupracovat čtyři generace

  • Mladá generace

  • Kulturní a sociální diverzifikace – uznání kulturní a sociální diverzifikace jako faktoru výkonu, který by měl být podporován a strukturován

Co znamená diverzita pro skupinu Valeo?

2:12

Školení společenské odpovědnosti (CSR)

V roce 2016 jsme na základě rozhodnutí Evropské rady zaměstnanců začali řešit otázku zavádění udržitelnosti a principů společenské odpovědnosti podniků. Valeo zahájilo rozsáhlý vzdělávací program v oblasti sociální odpovědnosti v každé zemi, ve které působíme. Manažeři a zástupci zaměstnanců se během tohoto školení shromáždili, aby společně diskutovali a vyměňovali si názory na podporu udržitelnosti v příslušném sídle organizace.