Valeo

Welcome to the Valeo Group

Please select your country

korporátní webové stránky

map
Scroll to see the Czech Republic website

Naše politika provozní dokonalosti

Ve skupině Valeo je provozní dokonalost základní hodnotou aplikovanou ve všech našich vývojových a výrobních centrech a odráží závazek k celkové spokojenosti zákazníků. Náš cíl je jednoduchý: být preferovaným partnerem výrobců automobilů tím, že budeme dodávat inovativní technologii za nejlepší cenu se standardy kvality celosvětové produkce a současně zajistíme udržitelný a ziskový růst.

Christophe Périllat
Valeo Chief Operating Officer

Každý je ve službách našich zákazníků, nezávisle na tom, na jaké je úrovni.

Metodika a schéma 5 os

Pro zajištění provozní dokonalosti a spokojenosti zákazníků používáme metodu „5 os“. Tento systém je striktně implementován ve všech našich vývojových a výrobních místech po celém světě.

Klikněte na každou z výše uvedených 5 os a dozvíte se více.

5 os
Pro spokojenost zákazníka

Total Quality

Ke splnění očekávání zákazníků z hlediska kvality produktů a služeb musí poskytovat špičkovou kvalitu každý, tedy zaměstnanci i dodavatelé.

Valeo Production System (VPS)

Valeo vyvinulo vlastní výrobní systém, který implementuje soubor metod, nástrojů a nejmodernějších výrobních procesů v rámci pracovního prostředí, podporující kvalitu, výkon a motivaci zaměstnanců.

Integrace dodavetelů

Aby Valeo dodalo produkty a služby nejvyšší kvality a zároveň zůstalo konkurenceschopné, vytvořilo dodavatelskou základnu, která integruje nejefektivnější dodavatele z hlediska inovací, kvality, nákladů, dodávek a řízení rizik

Zapojení zaměstnanců

Provozní dokonalost nemůže být dosažena bez trvalého závazku všech zaměstnanců skupiny. Valeo proto zavádí procesy zaměřené na vytvoření bezpečného a příjemného pracovního prostředí.

Vývoj produktů

Při vývoji svých produktů a systémů pracuje Valeo s vysoce kvalifikovanými týmy výzkumu a vývoje v rámci optimální organizační struktury, která kombinuje profesionální dovednosti a odborné znalosti o produktech, využívá metodiky prvotřídních a nejlepších nástrojů řízení projektů zaměřených na zajištění kvality a konkurenceschopnosti produktů.

Politika provozní dokonalostí