Valeo

Welcome to the Valeo Group

Please select your country

korporátní webové stránky

map
Scroll to see the Czech Republic website

Společenská odpovědnost

Jako významný hráč v automobilovém průmyslu a v zemích, ve kterých působíme, se skupina Valeo zavázala, že bude v souladu s politikou udržitelného rozvoje působit jako odpovědný občan. To znamená jednat bezúhonně, být důvěryhodný a pozitivně působit v komunitách, ve kterých pracuje.

Naše priority společenské odpovědnosti zahrnují následující:

  • Zajištění kvality a bezpečnosti našich výrobků
  • Vytváření pravidel a systémů boje proti korupci a antikonkurenčním praktikám prostřednictvím kodexu etiky a dodržování předpisů
  • Uplatňování zásad udržitelného rozvoje v nákupních procesech výběrem dodavatelů, kteří splňují naše požadavky na etiku, integritu a udržitelný rozvoj
  • Poskytování produktů v oblasti náhradních dílů za nejlepší cenu prostřednictvím služeb Valeo Service, aniž by došlo k ohrožení životního prostředí
  • Rozvíjení institucionálních vztahů s příslušnými veřejnými subjekty a profesními sdruženími s cílem dodržovat veřejná a regulační pravidla
  • Významně přispíváme k sociální a ekonomické struktuře místních komunit prostřednictvím iniciativ, darů, pomoci zaměstnancům a rozvoje místního lidského kapitálu. Přečtěte si zde další informace o našich komunitních iniciativách.

 

Valeo v komunitě

Skupina Valeo podporuje komunitní iniciativy ve všech svých lokalitách. Z celkového počtu 155 poboček skupiny zahájilo 100 % alespoň jednu komunitní akci, což svědčí o síle místních vazeb v jednotlivých lokalitách.

ČESKÁ REPUBLIKA

Formula Student

Naším cílem je podpořit rozšiřování technických znalostí a co nejvíce rozšířit možnosti dalšího vzdělávání studentů. Domníváme se, že Formula Student je ideální aktivitou, díky které studenti rozvíjí technické, organizační a projektové znalosti. Rádi jim s touto aktivitou pomáháme, a to nejen finančně, ale i poskytováním zázemí k testování na našem polygonu a know-how našich špičkových inženýrů.

 

Elektronické stavebnice pro střední školy

Podpora technického vzdělávání na základních a středních školách se stala stěžejním bodem pro naši budoucnost. Proto jsme se po dohodě s Gymnáziem v Rakovníku, kde se nachází jeden z našich výrobních závodů, rozhodli se do toho pustit se vším všudy. Do školy jsme nakoupili elektronické stavebnice Boffin 500, digitální kuchyňské váhy a multimetry. Možnost pracovat s opravdovými fungujícími předměty se zdá být nejlepší výukovou metodou ke vzbuzení zájmu studentů o technické obory.

 

Výuka robotiky

Postavit robota, zprovoznit a využít ho v praxi se stává čím dál tím rozšířenější aktivita. Je to hlavně tím, že se pořádá o mnoho více akcí s robotickými tématy a vznikají robotické kroužky. Abychom rozšířili řady nadšenců pro tento desetibojařský technický obor, učíme robotické kroužky (Amavet, z. s.) a podporujeme robotické soutěže (např. Robotický den Praha). A proč desetiboj? Na stavbu robota je potřeba rozumět více oborům jako je mechanika, elektrotechnika či programovaní.

 

Festival vědy

Stali jsme se hrdými partnery akce, která zábavným způsobem ukazuje vědu a technologii, kterou s každodenní rutinou využíváme. Každý rok na našem stánku na Vítězném náměstí v Praze vysvětlujeme návštěvníkům bez rozdílu věku, jak se to vlastně má s těmi autonomními auty. Pomáháme tím především učitelům nadchnout žáky pro vysokoškolské studium v technických oborech.

 

Uklidíme Prahu

Od Nového roku 2017 sídlí jedna z našich poboček na novém místě ve Strašnicích. Rozhodli jsme se pomoct životnímu prostředí a uklidit „si před barákem“. V rámci celosvětové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, se nám podařilo naplnit odpadem celý kontejner. A když už jsme technologická firma, podařilo se nám také najít již dávno zapomenutý zázrak – tlačítkový mobilní telefon z 90. let.

 

Chráněné dílny

Vytvořili jsme oblíbenou tradici mezi našimi kolegy. Každý rok na Vánoce si zveme alespoň dvě organizace provozující chráněné dílny. Rádi si společně pochutnáme na horkých moštech, čajích či buchtách. Atmosféru si navodíme i produkty, které si z těchto dílen kupujeme jak na pracovní stůl, tak i domu pro radost. V roce 2017 jsme se poprvé rozhodli na tuto pohodu nečekat až do dalších Vánoc a pozvali jsme dílny i na Velikonoce. Každý z nás individuálně i jako tým podporuje dobrou věc.

 

U nás pracují Dobří andělé

Ve výrobním závodě v Žebráku pracují Andělé. Schovávají se do Valeo plášťů, pracují u strojů, podporují výrobu, ale přesto nejsou stejní jako ostatní. Několik našich kolegů věnuje každý měsíc část své výplaty na dobrou věc. Rozhodli se podpořit rodiny s těžce nemocnými dětmi prostřednictvím nadace DOBRÝ ANDĚL. Každý měsíc tedy putuje jejich příspěvek těm, kteří se kvůli nákladné léčbě dostali do tíživé životní situace.  Můžeme se tedy chlubit, že máme ve výrobě Dobré anděly!

 

Snadněji už recyklovat nemůžeme

Valeo pro své zaměstnance vyřešilo problém skříní nabitých oblečením. U žebráckého závodu jsme umístili kontejner na textil, který má dva velmi důležité účely. Zaprvé se zbavíme námi již nevyužívaných věcí jako například oblečení, bot, povlečení, starých hraček atd. a zadruhé se ekologicky i charitativně vyžijeme.

 

 

FRANCIE

Sídlo skupiny vytvořilo prostor pro tři úly umístěné na pařížských střechách. Cílem této akce je zvýšit povědomí zaměstnanců o roli včel v místním ekosystému a umožnit jim objevovat mimořádnou organizaci těchto kolonií prostřednictvím konkrétních workshopů. Získaný med bude přenechán zaměstnancům. Chcete-li se dozvědět více, navštivte Apis Urbanica.

ŠPANĚLSKO

espagneVýrobní závod ve městě Martos se zúčastnila projektu, který byl ještě zahájen ve třech dalších zemích (Maroko, Rumunsko a Polsko), jehož cílem je podpora přínosů rozmanitosti a multikulturalismu. Jde o tříbodovou iniciativu: podporuje rozdíly a podobnosti mezi kulturami, posiluje týmového ducha; nabízí zaměstnancům možnost pracovat v otevřeném a příjemném prostředí; podporuje jejich osobní a profesionální naplnění tím, že jim umožňuje vytvářet nové vztahy obohacené kulturními odlišnostmi.

 

madridV Madridu se ženský tým pod barvami Valeo zúčastnil „závodu proti rakovině“, který se konal v ulicích města. Šlo o první krok, který vychází z programu screeningu a prevence, který je každoročně prováděn oddělením lidských zdrojů, které pokrývá registrační náklady všech účastníků.

 

 

POLSKO

pologneSídlo firmy ve Varšavě vyzývá zaměstnance, aby darovali 1 % ze svých celkových daní na dobročinnou charitu, a pomáhá jim s příslušnou administrací.

 

 

MEXIKO

mexiqueVšichni zaměstnanci závodu v San Luis Potosi se shromáždili na podporu akce Cobijugueton. Výraz cobijugueton pochází ze španělských slov cobija (přikrývka), juguete (hračka) a maraton. Cílem akce bylo shromáždit v krátkém čase co nejvíce pokrývek a hraček a darovat je charitativním organizacím. Bylo věnováno celkem 210 hraček a 108 přikrývek.

 

 

BRAZÍLIE

bresilSídlo v Sao Paulo se účastní akce „Formare School“, vzdělávacího programu, který pomáhá mladým lidem z chudších prostředí získat technické kvalifikace uznané brazilským ministerstvem školství. Na tomto ročním kurzu se podílí přibližně čtyřicet dobrovolníků a je určen pro dvacet praktikantů.

 

 

ČÍNA

chineVíce než 200 zaměstnanců pobočky v Shashi se zúčastnilo akce „Týdny rozmanitosti“, během které se konal závod podél staré městské zdi. Výrobní závod v Shenzhenu zahájilo dialog s laboratořemi a vzdělávacími institucemi v kantonské oblasti a doufá, že tato kampaň na zvyšování povědomí o značce přiláká talentované nové pracovníky.

 

FRANCIE

suze_sartheZávod v Suze-sur-Sarthe spustil velkou kampaň zaměřenou na prevenci úrazů v domácnostech. Všichni zaměstnanci obdrželi detektory kouře. Tato iniciativa byla doprovázena programem zvyšujícím povědomí o hladinách hluku. V závodě zavedli používání tvarovaných chráničů sluchu pro výrobní personál – supervizory, operátory, techniky údržby atd. – ti všichni také absolvovali školení Play Safe™.

Zlepšení kvality života pro osoby s pohybovým postižením

garches

Valeo je zakládajícím členem Institutu Garches (Francie), který se stal v roce 2005 nadací Garches věnující se podpoře nezávislosti stejně jako profesionální a osobní integraci osob s pohybovým postižením. Skupina podporuje vývoj testovacího a výběrového centra invalidních vozíků provozovaného nadací. Kromě svého finančního sponzorského programu vytvořilo Valeo v roce 2007 program pro vytvoření technologického spojení mezi vozidly a invalidními vozíky. Oddělení výzkumu a vývoje skupiny zahájilo technologický inovační program, jehož cílem je instalace systému detekce překážek na invalidním vozíku. Cílem je umožnit lidem, kteří příležitostně ztrácejí kontrolu nad svými pohyby, používat invalidní vozík, a garantovat tak určitý stupeň mobility. Valeo pracuje na úpravě ultrazvukových senzorů, které upozorňují na přítomnost překážek a mohou zpomalit, případně i zastavit invalidní vozík. Přestože je tento výzkum stále ještě v počátcích, měl by umožnit mnoha osobám, aby se v budoucnu mohli těšit významnému pokroku. Další informace naleznete na adrese www.handicap.org.