Valeo

Welcome to the Valeo Group

Please select your country

map
Scroll to see the Czech Republic website

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je klíčovým ukazatelem toho, kdo jsme a co je naším posláním. Je zakotven v naší DNA.

Jako technologická společnost navrhujeme inovativní řešení pro chytrou mobilitu se zvláštním důrazem na autonomní řízení a snižování emisí CO2. Jsme odhodláni růst udržitelným způsobem, který je přínosný pro naše zaměstnance, životní prostředí a společnost jako celek.

 

Udržitelný rozvoj - základní údaje
ke konci roku 2018

53 %

objednávek je tvořeno inovacemi*

-59,2 tun

snížení emisí CO2 od roku 2009

24,6

hodin školení na jednoho zaměstnance

21 mil.€

vynaloženo na ochranu životního prostředí a související investice

2,1 md. €

investice do výzkumu a vývoje v roce 2018

* Produkty a technologie zaváděné do sériové výroby před méně než 3 roky

 

Náš závazek udržitelnosti

Náš závazek chránit životní prostředí se promítá do naší ekologicky odpovědné inovace nových produktů, ekologicky efektivních průmyslových procesů a naší práce s dodavateli s cílem trvale udržitelného rozvoje. Mezi naše priority patří zajištění zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců, vytváření kulturně rozmanitých pracovních sil, podpora sociálního dialogu a otevřené diskuze s institucemi.

Naše cíle udržitelného rozvoje

Jako korporátní světoobčan a klíčový průmyslový hráč se skupina Valeo od roku 2008 zavázala k plnění dokumentu United Nations Global Compact. Zajišťujeme, aby naše akce a zásady odrážely náš trvalý závazek k deseti principům vyjádřeným v dokumentu Global Compact. Zde si přečtěte zprávu Communication on Progress (CoP) 2016.

Valeo je ve svém oboru také jednou ze špičkových společností v oblasti korporátní udržitelnosti. Kvalifikovali jsme se do “The Sustainability Yearbook” (Ročenka udržitelnosti) společnosti RobecoSAM – celosvětově nejkomplexnější publikace o trvalé udržitelnosti – a získali jsme ocenění Gold Class a Industry Mover za vynikající výkonnost v oblasti udržitelnosti.

RobecoSAM_SustAwardGold_RGB

Stavební kameny naší udržitelnosti

Naše politika udržitelného rozvoje je založena na následujících čtyřech pilířích:

Dow Jones Index udržitelnosti

V roce 2016 se Valeo stalo v odvětví automobilových komponentů velmi uznávanou firmou v oblasti udržitelnosti, a proto byla poprvé uvedena v Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a v DJSI Europe).

DJSI je index hodnotící výkonnost udržitelnosti největších 2500 společností uvedených na indexu Dow Jones. Tento index je založen na správě společností, sociální výkonnosti v oblasti životního prostředí, na managementu rizik a hodnocení sledování dodavatelských řetězců.

DJSI je široce uznáváno jako jedno z nejpřesnějších a důvěryhodných hodnocení udržitelnosti firem po celém světě a je jedním z nejpoužívanějších informačních zdrojů společensky zodpovědných investorů (SRI) a tradičních investorů při rozhodování o investicích.

Oblasti udržitelného rozvoje