Valeo

Welcome to the Valeo Group

Please select your country

korporátní webové stránky

map
Scroll to see the Czech Republic website

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je klíčovým ukazatelem toho, kdo jsme a co je naším posláním. Je zakotven v naší DNA.

Jako technologická společnost navrhujeme inovativní řešení pro chytrou mobilitu se zvláštním důrazem na autonomní řízení a snižování emisí CO2. Jsme odhodláni růst udržitelným způsobem, který je přínosný pro naše zaměstnance, životní prostředí a společnost jako celek.

 

Udržitelný rozvoj - základní údaje
ke konci roku 2018

53 %

objednávek je tvořeno inovacemi*

59,2 tun

emisí CO2 na milion eur obratu

24,6

hodin školení na jednoho zaměstnance

6 mil.€

vynaloženo na ochranu životního prostředí a související investice

2,1 md. €

investice do výzkumu a vývoje v roce 2018

* Produkty a technologie zaváděné do sériové výroby před méně než 3 roky

 

Náš závazek udržitelnosti

Náš závazek chránit životní prostředí se promítá do naší ekologicky odpovědné inovace nových produktů, ekologicky efektivních průmyslových procesů a naší práce s dodavateli s cílem trvale udržitelného rozvoje. Mezi naše priority patří zajištění zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců, vytváření kulturně rozmanitých pracovních sil, podpora sociálního dialogu a otevřené diskuze s institucemi.

Naše cíle udržitelného rozvoje

Jako korporátní světoobčan a klíčový průmyslový hráč se skupina Valeo od roku 2008 zavázala k plnění dokumentu United Nations Global Compact. Zajišťujeme, aby naše akce a zásady odrážely náš trvalý závazek k deseti principům vyjádřeným v dokumentu Global Compact. Zde si přečtěte zprávu Communication on Progress (CoP) 2016.

Valeo je ve svém oboru také jednou ze špičkových společností v oblasti korporátní udržitelnosti. Kvalifikovali jsme se do “The Sustainability Yearbook” (Ročenka udržitelnosti) společnosti RobecoSAM – celosvětově nejkomplexnější publikace o trvalé udržitelnosti – a získali jsme ocenění Gold Class a Industry Mover za vynikající výkonnost v oblasti udržitelnosti.

RobecoSAM_SustAwardGold_RGB

Stavební kameny naší udržitelnosti

Naše politika udržitelného rozvoje je založena na následujících čtyřech pilířích:

Dow Jones Index udržitelnosti

V roce 2016 se Valeo stalo v odvětví automobilových komponentů velmi uznávanou firmou v oblasti udržitelnosti, a proto byla poprvé uvedena v Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a v DJSI Europe).

DJSI je index hodnotící výkonnost udržitelnosti největších 2500 společností uvedených na indexu Dow Jones. Tento index je založen na správě společností, sociální výkonnosti v oblasti životního prostředí, na managementu rizik a hodnocení sledování dodavatelských řetězců.

DJSI je široce uznáváno jako jedno z nejpřesnějších a důvěryhodných hodnocení udržitelnosti firem po celém světě a je jedním z nejpoužívanějších informačních zdrojů společensky zodpovědných investorů (SRI) a tradičních investorů při rozhodování o investicích.

Oblasti udržitelného rozvoje