Valeo

Welcome to the Valeo Group

Please select your country

korporátní webové stránky

map
Scroll to see the Czech Republic website

Výsledky druhého čtvrtletí 2018 jsou v souladu se stanovenými cíli

Finanční výsledky

Tržby vzrostly o 9 % při konstantních směnných kurzech a za prvních šest měsíců roku 2018 dosáhly 9,9 miliardy eur s očekávaným vzestupem v druhém čtvrtletí.

 • EBITDA narůstá o 11 % na 1 341 milionů eur, což představuje 13,6 % tržeb.
 • Provozní marže se navzdory růstu cen surovin zvýšila o 4 % na 755 milionů eur, což představuje 7,7 % prodeje.
 • Čistý zisk činí 453 milionů eur, což představuje 4,6 % z prodeje
 • Příjem objednávek se zvyšuje na 18,7 miliardy eur (včetně 100% příjmu objednávek společnosti Valeo Siemens eAutomotive ve výši 4,7 miliard eur)
Jacques Aschenbroich
Výkonný ředitel a předseda představenstva skupiny Valeo

V návaznosti na 15% nárůst v první polovině roku 2017 jsme zaznamenali v prvních šesti měsících roku 2018 růst s konstantním směnným kurzem o 9 % v souladu se střednědobým plánem růstu předloženým v únoru 2017 v Londýně. Objem objednávek dosáhl v tomto období 18,7 miliardy eur, z toho 4,7 miliardy eur přinesl náš joint venture Valeo Siemens eAutomotive. Výše objednávek znovu potvrzuje naši vynikající pozici na rychle rostoucích trzích s hybridními, elektrickými a autonomními vozidly. Potvrzují správnost rozhodnutí trvale investovat do výzkumu a vývoje a výrobních kapacit. Navzdory omezenému růstu v prvních třech měsících tohoto roku a výraznému růstu cen surovin jsme udržovali naše marže na stejné úrovni jako v roce 2017. V komplexnějším ekonomickém a geopolitickém prostředí naše výsledky ukazují stabilní model růstu. Na tomto základě a s ohledem na aktuální výši objednávek očekáváme dvojciferný růst tržeb v roce 2019.

Příjem objednávek plynoucí z technologických inovací

Vzhledem k velmi silnému růstu příjmu objednávek za posledních pět let (14 % CAGR) se Valeo rozhodlo pro selektivnější přístup v roce 2018. Zaměřuje se tedy více na optimalizaci vývoje a industrializace svých četných probíhajících projektů, které zásadně mění jeho produktové portfolio.

V první polovině roku 2018 se celkový příjem objednávek zvýšil na 18,7 miliardy eur, z čehož:

 • 14 miliard eur pro skupinu Valeo;
 • 4,7 miliardy eur pro Valeo Siemens eAutomotive.

Inovativní produkty představovaly 48 % celkového příjmu objednávek (56 % včetně Valeo Siemens eAutomotive).

 

Prodeje

Kvůli souladu našich finančních zpráv jsou níže uvedené údaje o prodeji prezentovány za použití stejných účetních pravidel jako v roce 2017 (tj. Před aplikací IFRS 15).

Druhé čtvrtletí roku 2018

 • Konsolidované tržby ve výši 5 022 milionů eur:
  • nárůst o 10 % při konstantních směnných kurzech;
  • o 5 % jako přímo porovnatelné metodikou like-for-like

 

 • Tržby divize dílů pro prvovýbavu ve výši 4 353 milionů eur:
  • zvýšení o 10 % při konstantních směnných kurzech;
  • o 5 % jako přímo porovnatelné metodikou like-for-like

 

 • Tržby divize náhradních dílů se zvýšily o 13 % při konstantních směnných kurzech a 8 % jako přímo porovnatelné metodikou like-for-like.

 

První pololetí roku 2018

 

 • Konsolidované tržby ve výši 9 939 milionů eur:
  • nárůst o 9 % při konstantních směnných kurzech;
  • o 3 % jako přímo porovnatelné metodikou like-for-like;

 

 • Tržby divize dílů pro prvovýbavu ve výši 8 628 milionů eur:
  • nárůst o 9 % při konstantních směnných kurzech;
  • o 3 % jako přímo porovnatelné metodikou like-for-like;

 

 • Tržby divize náhradních dílů se zvýšily o 13 % při konstantních směnných kurzech a o 5 % jako přímo porovnatelné metodikou like-for-like.

 

Podle IFRS 15 dosáhly konsolidované tržby v prvním pololetí roku 2018 9 863 milionů eur.

 

Zisk, cash-flow a čistý dluh

Finanční údaje týkající se výnosů, peněžních prostředků a čistého dluhu jsou prezentovány v souladu s IFRS (včetně nových standardů IFRS 15 a IFRS 9 s přepracováním srovnatelných období roku 2017):

 • výdaje na výzkum a vývoj vzrostly o 2 % na 774 milionů eur, což představuje 7,8 % z prodeje;
 • provozní marže (bez podílu na čistých výnosech společností podléhajících akciovému účetnictví) vzrostla o 4 % na 755 milionů eur, což představuje 7,7 % z prodeje;
 • podíl na čistých ziscích společností podléhajících akciovému účetnictví, které představují ztrátu ve výši 28 milionů eur nebo záporné 0,3 % z prodeje;
 • čistý zisk ve výši 453 milionů eur, nebo 4,6 % z prodeje;
 • EBITDA vzrostla o 11 % na 1 341 milionů eur, což představuje 13,6 % tržeb;
 • 141 milionů eur negativního dopadu na tvorbu volného cash-flow ze změny pracovního kapitálu;
 • přísně řízené investice (bez kapitalizace výzkumu a vývoje) ve výši 641 milionů eur;
 • tvorba volného cash-flow ve výši 36 milionů eur nebo 3 % EBITDA;
 • návratnost vloženého kapitálu ROCE 26 %;
 • čistý dluh ve výši 2 291 milionů eur.

 

Výhled na rok 2018

Na základě následujících předpokladů:

 • zvýšení globální automobilové výroby o 1,5 % v roce 2018;
 • ceny surovin a směnných kurzů v souladu se současnými úrovněmi.

 

Skupina Valeo stanovila následující cíle:

Vzhledem k nejistotě týkající se zvýšení cen surovin (zejména oceli a pryskyřic) a narušení výroby některých vozidel v Evropě (zejména během třetího čtvrtletí) v důsledku nového způsobu měření WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure):

 • růst o 9 % při konstantních směnných kurzech v roce 2018;
 • podobný nárůst tržeb u prvovýbavy o cca 5 % v druhé polovině roku 2018, před očekávaným dvojciferným růstem v roce 2019 na základě objednávek;
 • 2018 provozní marže bez podílu na čistých výnosech firem s účtovaným podílem
 • tvorba volného cash-flow v souladu s rokem 2017 (278 milionů eur).

 

Valeo Siemens eAutomotive:

 • Společnost Valeo Siemens eAutomotive měla v první polovině roku 2018 vysoký příjem objednávek ve výši 4,7 miliardy eur a kumulativní 10,8 miliardy eur na konci června 2018;
 • Aby mohla společnost Valeo Siemens eAutomotive vyhovět rychlému rozšiřujícímu se růstu, bude investovat do nákladů potřebných pro posílení stávajících projektů a zlepšení struktury své organizace. Z toho vyplývá, že podpis „Podíl na čistém výdělku akciových společností“ (Share in net earnings of equity-accounted companies) bude mít vliv na tržby společnosti Valeo v roce 2018 o přibližně -0,3 bodu;
 • do roku 2022 by měla společnost Valeo Siemens eAutomotive dosahovat tržeb více než 2 miliardy eur a podobné EBITDA marže (v % z prodeje) jako Valeo.