Valeo

Welcome to the Valeo Group

Please select your country

korporátní webové stránky

map
Scroll to see the Czech Republic website

Valeo obhajuje vedoucí postavení v elektrifikaci vozidel a asistenčních systémech a představuje plány pro další roky

Strategie a výsledky | #Mobilita budoucnosti

Vedoucí pozice v elektrifikaci aut a pokročilých asistenčních systémech (ADAS) díky 12 novým klíčovým technologickým platformám Výrazné zvýšení podílu Valeo komponentů na jedno vozidlo Vývoj o 5 procentních bodů na náročném automobilovém trhu Zvýšení EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) na 15 % z tržeb v roce 2022 Zdvojnásobení free cashflow v období 2020–2022 oproti 2017–2019 na 1,3 až 1,5 miliardy eur

V den investorů 10. prosince 2019 vysvětlil manažerský tým Valeo úspěšnou transformaci skupiny a představí 12 nových klíčových technologických platforem, které upevňují její vedoucí postavení v oblasti elektrifikace vozidel a pokročilých asistenčních systémů (ADAS). Také popíše možnosti růstu odvozené z prudkého nárůstu podílu Valeo komponent na vozidlo, organizaci skupiny a provozní efektivity, jakož i stanovení finančních cílů do roku 2022. Nakonec se představí divize Powertrain Systems a divize Comfort & Driving Assistance Systems. Bude se soustředit na nové technologické platformy vyvinuté s ohledem na konkurenční prostředí a se zaměřením na klíčové komerční úspěchy.

Jacques Aschenbroich, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Valeo, říká:

V roce 2017 jsme oznámili naši inovační strategii a záměr investovat velké prostředky do nových technologických platforem. Tyto investice jsme si udrželi i přes pokles na automobilovém trhu a nyní jsou realizovány. To nám umožňuje hluboce transformovat produktové portfolio a posílit naše vedoucí postavení v oblasti elektrifikace vozidel a asistenčních systémů ADAS, dvou oblastí automobilového trhu, které budou svědky nejrychlejšího růstu v následujících letech.

Tyto technologické platformy nám poskytují konkurenční výhodu kvůli své vstupní náročnosti, což nám umožňuje výrazně zvýšit průměrný podíl komponentů dodávanané na jedno vozidlo a prohloubit naši odolnost vůči nejistému tržnímu prostředí. Zároveň snižujeme naše výdaje na výzkum a vývoj a kapitálové výdaje jako podíl na prodeji.

Od nynějška do roku 2022 se snažíme překonat automobilový trh o 5 procentních bodů, zvýšit zisky a zdvojnásobit tvorbu free cashflow.

Ambice a cíle

Automobilový průmysl čelí třem velkým revolucím:

  • elektrifikaci pohonů;
  • pokročilé asistenční systémy řízení (ADAS) a autonomní vozidla;
  • nové formy mobility

Tyto revoluce, které vyžadují masivní investice, zajistí silný růst pro firmy, kteří učinili správné strategické rozhodnutí a jsou schopni vyvíjet technologie a produkty již přizpůsobeny vývoji trhu.

Strategie společnosti Valeo, která byla zahájena před několika lety a představena v roce 2017, spočívá ve  vedoucím postavení skupiny v těchto tržních segmentech, které v nadcházejících letech podstoupí silný růst.

Proto Valeo

  • se postupně stáhlo z trhu aut s naftovými motory, která nyní představuje pouze asi 1 % z prodeje;
  • díky společnému podniku Valeo Siemens eAutomotive vede v oblasti elektrifikace pohonných systémů, a to jak pro systémy 48 V, tak pro vysokonapěťová elektrická řešení;
  • posiluje své vedoucí postavení na trhu s asistenčními systémy řízení tím, že rozšiřuje své portfolio

Aby toho bylo dosaženo, vyvinula společnost Valeo 12 nových klíčových technologických platforem, které již fungují, a umožňují skupině podporovat určité zákazníky při zavádění nejnovějších modelů a zároveň výrazně zvyšovat svůj průměrný počet komponent na vozidlo.

Díky konkurenční výhodě, kterou tyto platformy poskytují, představují dvojciferný hnací motor pro každou z dotčených technologií a jsou také důležitými provozními prvky – díky naší standardizované nabídce produktů a dosaženým úsporám – umožňují společnosti Valeo generovat zisk a snížit náklady na R&D a investiční výdaje.

V náročnějším tržním prostředí, než se očekávalo, zejména v roce 2019, kdy automobilová výroba klesla o 11,4 % než předpokladáno, hodlá Valeo kombinovat růst a finanční udržitelnost se zaměřením na zvýšení ziskovosti a generování free cashflow v období do roku 2022.

V období 2020–2022 se skupina zaměřuje na organický růst tržeb, aby překonala globální automobilovou výrobu o přibližně 5 procentních bodů.

Skupina má také v úmyslu využít výhod organického růstu a optimalizace nákladů a investic do výzkumu a vývoje, které vyplývají z využívání nových technologických platforem. Valeo tedy očekává zlepšení své ziskovosti a zvýšení EBITDA na více než 15 % tržeb v roce 2022 oproti marži EBITDA ve výši 12,6% v roce 2018.

Díky očekávanému nárůstu EBITDA v kombinaci s přísnými reinvesticemi se společnost Valeo zaměřuje na zvýšení tvorby free cashflow v období 2020–2022 na úroveň mezi 1,3 miliardami eur a 1,5 miliardami eur, což odpovídá dvojnásobku úrovně zaznamenané mezi 2017 a 2019. Toto navýšení umožní skupině udržovat dividendovou politiku, podporovat růst Valeo Siemens eAutomotive a snižovat čistý dluh.

Valeo také představí nové finanční cíle pro společný podnik Valeo Siemens eAutomotive (VSeA), který hraje hlavní roli v segmentu elektrifikace vysokonapěťových pohonných jednotek:

  • tržby ve výši 1,4 miliardy eur v roce 2022 a více než 2 miliardy eur v roce 2024;
  • EBITDA na 8 % tržeb v roce 2022 a více než 12% v roce 2024;
  • zvýšení free cashflow v roce 2022.

Tyto cíle byly připraveny na základě odhadů automobilové výroby IHS zveřejněných 16. listopadu 2019. Valeo také představí dopady pesimističtějšího scénáře automobilové výroby.

Valeo znovu potvrzuje své ambice růstu a hodnot v souladu s probíhajícími změnami v mobilitě a jejím závazkem k udržitelnému rozvoji. Skupina je uznávána klíčovými ratingovými agenturami ESG (MSCI, RobecoSAM a CDP) jako světová jednička v segmentu dodavatelů pro automobilový průmysl.