Valeo

Welcome to the Valeo Group

Please select your country

korporátní webové stránky

map
Scroll to see the Czech Republic website

Zaparkuj mi náklaďák! – Čeští studenti přišli s originálními nápady na soutěži EMEC organizované ČVUT a Valeo

Inovace, produkty a technologie | #Otevřená inovace

Valeo ve spoluprácí s asociací evropských studentů techniky (Board of European Students of Technology) na ČVUT v Praze organizovalo jednodenní inženýrskou soutěz pro studenty.

Téma vybrané pro soutěž bylo spojeno s výzvou v oblasti automatického parkování. Studenti museli navrhnout a postavit systém pro detekci a vedení kamionu směrem k parkovacímu místu, jako by to bylo v logistickém prostoru výrobního závodu. Navíc museli vytvořit řešení pro automatické nakládání materiálu na korbu, jakmile vozidlo dosáhne své definované parkovací polohy. Tento úkol vyžadoval různé technické dovednosti, včetně zpracování signálu ultrazvukových senzorů, navrhování algoritmu pro navádění, psaní kódu pro mikrokontroler a v neposlední řadě solidní základy mechanické konstrukce pro vytvoření systému automatické nakládky.

Pro testování se pochopitelně nepoužily skutečné kamiony. Studenti používali dětské „tatrovky“ a rýži jako náklad pro simulaci reálné situace v menším měřítku.

Sedm zúčastněných studentských týmů pocházejících z několika fakult mělo sedm hodin na to, aby vymslelo své řešení a poté vyrobilo funkční prototyp z materiálů dostupných v obchodě. Využití materiálu bylo regulováno a zvažováno v konečném pořadí, což povzbudilo studenty, aby se řídili přísným přístupem „design to cost“, a tak simulovali skutečné podmínky výzkumu a vývoje v automobilovém průmyslu.

Nakonec museli svůj vynález obhájit před porotou složenou z kolegů z pražského vývojového centra Valeo a zástupců univerzity.

První místo bylo uděleno týmu „Totaluon“ z fakulty elektrotechniky ve velmi těsném souboji před týmy „My Computer no accepts cookies“ a „FELita“ ze stejné fakulty.

EBEC je celoevropská studentská inženýrská soutěž, kterou pořádají studenti pro studenty. Jedná se o projekt vedený radou evropských studentů techniky (Board of European Students of Technology). Týmy složené ze dvou až čtyř studentů z technických oborů, bez ohledu na jejich ročník studia, jsou vyzvány k vyřešení úkolů, které poskytuje BEST ve třech různých úrovních soutěže. Tým, který se na konci soutěžního finále osvědčí jako nejkreativnější a nejúspěšnější, získá titul „BEST Engineers of Europe“. Projekt EBEC začíná každý rok prvním místním kolem EBEC, které se koná na domovské univerzitě. Výherci potom postupují dále s několika dalšími místními koly EBEC a národními / regionálními koly EBEC a končí celoevropským finálem na začátku srpna.