Valeo

Welcome to the Valeo Group

Please select your country

korporátní webové stránky

map
Scroll to see the Czech Republic website

Odpovědnost za životní prostředí

Valeo se zavázalo omezovat vliv svých činností na životní prostředí. Aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany životního prostředí a aby se zabránilo znečištění, jsou naše provozní směrnice se zaměřením na výrobní procesy založeny na nejpřísnějších globálních normách, které mají menší dopad na životní prostředí, zpracování a distribuci odpadů.

Náš závazek k životnímu prostředí

Na základě našich výsledků z minulosti a identifikovaných možností zlepšování hodláme pokračovat ve snižování environmentální stopy do roku 2020 zlepšením environmentálního výkonu našich procesů těmito způsoby:

Eco_Efficiency-01

Snížení spotřeby energie (v poměru k tržbám) od roku 2008

Zlepšení energetické účinnosti ve výrobě

Neustále usilujeme o snížení spotřeby energie a zdrojů při výrobě důsledným přezkoumáváním našich procesů a realizací jednotlivých iniciativ přímo v místě jejich využití (např. ekologické a efektivní osvětlení, izolace a systémy vytápění). V roce 2015 jsme zahájili nové projekty zvýšení energetické účinnosti v 70 výrobních závodech. Pokračujeme v úsilí o snížení uhlíkové stopy ve všech výrobních procesech.

Náš cíl : snížit přímé a nepřímé emise skleníkových plynů v poměru tržeb o 8% mezi roky 2016 a 2020.

Eco_Efficiency-08

Snížení přímé spotřeby vody (v poměru k tržbám) od roku 2008

Snížení spotřeby vody

Snažíme se optimalizovat a regulovat spotřebu vody, snížit riziko znečištění zdrojů zásobování vodou a zajistit našim zaměstnancům kvalitní vodu díky monitorovacím a recyklačním systémům.

Náš cíl : snížení spotřeby vody v poměru k tržbám o 6 % mezi roky 2016 a 2020.

Eco_Efficiency-04

Respektování přírodní rozmanitosti

Snažíme se o omezení našeho dopadu na biologickou diverzitu tím, že budeme dodržovat naši směrnici o „biodiverzitě“, která stanoví opatření, která mají být přijata při výběru, výstavbě, provozu a uzavírání výrobních závodů.

 

Snížení množství odpadu

Usilujeme o omezení produkce odpadu i jeho následnou recyklaci, pokud je to možné. Každý výrobní závod je povinen spravovat zpracování odpadu tak, aby omezilo jeho dopad na okolní prostředí.

Náš cíl : snížení produkce odpadu v poměru k tržbám o 5 % mezi roky 2016 a 2020.

 

Eco_Efficiency-05

Optimalizace dopravy a logistiky

Naše dopravní strategie navrhujeme co nejúčinněji, tím snižujeme emise spojené s dopravou a logistikou. Naším cílem je také omezit spotřebu obalů v rámci odběratelsko-dodavatelských vztahů.

 

Eco_Efficiency-06

Upřednostňování ekologického designu

V rámci vývoje nového výrobku spojujeme různé lidi a kompetence, pracujeme na posuzování a omezování vlivu výrobku na životní prostředí během jeho životnosti (pomocí analýzy životního cyklu) od návrhu až po recyklaci.

Pro dosažení tohoto cíle má společnost Valeo proces ekologického návrhu s cílem zlepšit recyklovatelnost, snížit spotřebu surovin, využívat nové materiály, které umožňují snížení hmotnosti, méně znečištění při recyklování a dodržení bezpečnostních norem.